Lista projektów

Przez kilkanaście lat zrealizowaliśmy wiele inwestycji, ale w śród nich znajdują się takie perełki, którymi możemy się szczycić i należą do nich:

 • zagospodarowanie ścieków z oczyszczalni do zraszania złoża,
 • racjonalizacja zużycia chłodu linii saszetek i puszek,
 • zagospodarowanie nadwyżki ciepła z zbiornika kondensatu,
 • odzysk ciepła z chłodzenia flaków,
 • odzysk ciepła z chłodzenia ekstruderów,
 • odzysk ciepła z tunelu parowego,
 • odzysk ciepła z sprężarek ( w przygotowaniu),
 • zmiana systemu chłodzenia sprężarek,
 • instalacja odzysku wody i skrobii,
 • odzysk ciepła ze sprężarki ( 2 etapy),
 • zagospodarowanie ciepła z agregatu kogeneracyjnego,
 • instalacja odzysku wody i ciepła z chłodzenia oleju,
 • instalacja odzysku ciepła ze spalin linii PC 50, PC 40 (ekonomizer)  wraz z zagospodarowaniem ( w opracowaniu),